Het geheim van elke professional die met hout werkt

Disclaimer

De website fijnhoutdrenthe.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Houthandel van der Horst. Het is niet toegestaan om de website, fotomateriaal of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De inhoud van deze website en andere uitingen van fijnhoutdrenthe.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. fijnhoutdrenthe.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.